19 d’ag. 2015

Mès de 500 targetes sanitàries Cuida'm a la regió sanitària de Girona

Ràdio Sarrià.
La regió sanitària de Girona ha tramitat un total de 534 targetes Cuida'm en el primer any de la seva implantació. Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que pertanyen a col·lectius d'alta fragilitat relacional i que necessiten una atenció especial, adequada a les seves necessitats.
L'objectiu és que a finals del 2015 ja es pugui demanar a tot Catalunya. La sol·licitud de la targeta l'ha de fer el metge del pacient, a petició pròpia o del seu representant o tutor. Poden disposar de la targeta Cuida'm les persones amb demència amb un nivell d'afectació cognitiu moderat, discapacitat intel·lectual greu i profunda; discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb transtorns de conducta; transtors de l'espectre autista, i dany cerebral.