29 de jul. 2015

Podeu escoltar la sessió ordinària del Ple Municipal de L'Ajuntament de Sarrià de Ter de 28 de juliol 2015

Ràdio Sarrià.
El ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar ahir al vespre les actes de les sessions anteriors, de la sessió extraordinària de constitució de l'Ajuntament del dia 13 de juny i sessió extraordinària del dia 14 de juliol,  amb dues esmenes del regidor de Candidatura de Progrés, Roger Casero. El ple va ratificar l'acord de la Junta de Govern de la cessió del camí Golf Girona a la Diputació, per unanimitat.
També es va aprovar l'escrit de Gerència del Cadastre on es proposa un increment del 10% lineal de valor cadastral, sense representar un augment de l'IBI per unanimitat com la resta de punts de l'ordre del dia que van tenir el suport de CP i de CiU.
El ple va aprovar com a festes locals del 2016 el dilluns 26 de juliol Sant Jaume i el dissabte 29 d'octubre Sant Narcís. 
Es va aprovar la proposta del Plànol de prevenció d'incendis que ha confeccionat la Diputació de Girona i es va aprovar una bonificació fiscal del 95% de l'ICIO sol·licitada per la UES per la reforma de la coberta del Pavelló esportiu.
El ple va aprovar oficialment la creació d'un grup de voluntaris civils l'AVPC de Sarrià de Ter. En el punt de l'ordre del dia, assumptes urgents l'alcalde es va donar acord a l'informe de la Comissió Especial de Comptes respecte a la liquidació de l'estat de comptes de l'ajuntament el 2014.
En l'apart de precs i preguntes el regidor de CP, Roger Casero va demanar que es definís en quins actes els regidors del ple han de formar-ne part, posant com a exemple l'acte de la rebuda que es va fer a l'Ajuntament als Wolves i que no se'ls va convidar. Un altre prec era sobre una actuació puntual al Passeig del Riu on hi ha una barana i una pilona en mal estat, Casero també va fer referència a les obres de millora en la climatització de la Cooperativa que no s'han començat aquest estiu com és preveia perquè alguns pares es van queixar i no van acceptar que el casal es trasllades a l'Escola Montserrat i que quedava pendent aquesta millora i per últim Casero va qüestionar l'horari d'estiu de la Biblioteca Emília Xargay que prioritza l'horari de matins i va demanar que la Biblioteca obri també les tardes d'estiu, considerant que no tots els usuaris de la Biblioteca són usuaris de la piscina municipal i fan ús de la Bibliopiscina, un servei que s'ofereix dues tardes però per Casero per usuaris diferents.
Pel que fa al regidor de Convergència, Jordi Costa els seus precs van fer referència al tancament d'un solar d'una entitat bancària del carrer Firal que ha s'han tret unes valles i a la manca de neteja de les herbes del camí de Mas Boscosa així com traslladen la seva preocupació per la inquietud que els han fet arribar alguns usuaris de la piscina pel fet que tanqui el 31 d'agost i no es pugui utilitzar durant la primera quinzena de setembre fins que comenci el curs escolar.
Els regidors de l'equip de govern i l'alcalde van donar resposta als precs dels grups de l'oposició.